Kıyamet Suresi tüm Müslümanların bilmesi gereken dini bilgiler arasında önemli bir yere sahiptir ve Mekke dönemde inmiştir. Tamamı 40 ayetten oluşmaktadır. Kıyamet Suresinde öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kafirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. İşte Kıyamet Suresi Okunuşu- Kıyamet Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Kıyamet Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1.La uksimu bi yevmil kıyameti.

2.Ve la uksimu bin nefsil levvameti.

3.E yahsebul insanu ellen necmea ızamehu.

4.Bela kadirine ala en nusevviye benanehu.

5.Bel yuridul insanu li yefcure emamehu.

6.Yes'elu eyyane yevmul kıyameti.

7.Fe iza berikal basar(basaru).

8.Ve hasefel kamer(kameru).

9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).

10.Yekulul insanu yevme izin eynel meferr(meferru).

11.Kella la vezer(vezere).

12.İla rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).

13.Yunebbeul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhar(ahhara).

14.Belil insanu ala nefsihi basiratun.

15.Ve lev elka meazirahu.

16.La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi.

17.İnne aleyna cem'ahu ve kur'anehu.

18.Fe iza kara'nahu fettebi' kur'anehu.

19.Summe inne aleyna beyanehu.

20.Kella bel tuhıbbunel acilete.

21.Ve tezerunel ahirate.

22.Vucuhun yevme izin nadıratun.

23.İla rabbiha naziratun.

24.Ve vucuhun yevme izin basiratun.

25.Tezunnu en yuf'ale biha fakıratun.

26.Kella iza belegatit terakıye.

27.Ve kile men rak(rakın).

28.Ve zanne ennehul firak(firaku).

29.Velteffetis saku bis sak(sakı).

30.İla rabbike yevme izinil mesak(mesaku).

31.Fe la saddeka ve la salla.

32.Ve lakin kezzebe ve tevella.

33.Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.

34.Evla leke fe evla.

35.Summe evla leke fe evla.

36.E yahsebul insanu en yutrake suda(sudan).

37.E lem yeku nutfeten min meniyin yumna.

38.Summe kane alakaten fe halaka fe sevva.

39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsa.

40.E leyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta.

Kıyamet Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1. Kıyamet gününe yemin ederim.

2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).

3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?

4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

6. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.

7, 8, 9, 10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.

11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.

12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

14, 15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.

16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.

19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.

20, 21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.

22. O gün bir takım yüzler aydındır.

23. Rablerine bakarlar.

24. O gün bir takım yüzler de asıktır.

Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı

25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.

26, 27, 28, 29, 30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir.

31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.

32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.

34, 35. "Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!" denecektir.

36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.

37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

38. Sonra bu, bir "alaka"3 oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.

39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.

40. Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

Kıyamet Suresi Dinle

Kıyamet Suresinin Konusu

Kıyamet Suresi, her Müslümanın bilmesi gereken önemli detayları içermektedir. Sure, Allah'ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca, kıyametin kopacağı anında evrende gerçekleşecek birçok olayı haber verir. Sure, ölmek üzere olan insanların durumları ve öldükten sonra yeniden dirilme gibi konulara odaklanmaktadır. Genel olarak, surede yeniden dirilme ve hesap gününde karşılaşılacak olaylar detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Kıyamet Suresi Meali ve Tefsiri

Kıyamet Suresi Arapça ve Türkçe okunabilen bir suredir. Arapça olarak okumanın çok büyük sevapları olsa da kişiler Türkçe anlamını bildiklerinde daha bilinçli bir şekilde dua edebilme imkanına erişebiliyor. Tefsiri ve fazileti hakkında da birçok önemli detaydan bahsedilebilir. Değerli sureler arasında yer alır ve Kur'an içerisinden okunacak ise abdest alınması gerekir.

Kıyamet Suresi Faziletleri ve Faydaları


Kıyamet Suresi, faziletleri oldukça yüksek olan bir suredir. Bu sureyi gün içerisinde okumanın birçok faydası vardır. Sure, kıyamet gününde nelerin olacağına dair insanlara bilgi vererek okuyanlara bu konuda anlayış kazandırır. Cuma günlerinde okunduğunda, bu sureyi okuyanların kıyamet gününde selamet içinde olacaklarına dair özel bir vurgu bulunmaktadır. Ayrıca, bu sureyi okuyanlara Peygamber Efendimiz, Cebrail ile birlikte şahitlik yapacakları müjdesini vermiştir. Her gece bu sureyi okuyan kişilerin, öldüklerinde ayın on dördü gibi parlak bir yüzle kavuşacaklarına dair özel bir ifade bulunmaktadır.

Kıyamet Suresi Kaç Ayet?

Kıyamet Suresi Kur'an-ı Kerim içerisindeki müstakil sureler arasında yer alıyor. Yani başka bir surenin çatısı altında değildir. Bu sure Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayetten oluşan sure ortalama uzunlukta bir suredir. Kur'an içerisinde 75. Sırada yer alır. Vahiy sırasına göre ise 31. Sırada yer alır. Kria Suresinden sonra gelir. Hümeze Suresinden de önce gelen bir suredir.

Kıyamet Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Vakıa Suresi'nin 79. ayetinde "Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez." şeklinde bir emir yer almaktadır. Bu sebeple, cünüp olan veya abdestsiz olan bir kişinin Kur'an-ı Kerim'e el süremeyeceği ve herhangi bir ayeti okuyamayacağı belirtilir.

Özetle, abdestsiz olan bir kişi, Kur'an-ı Kerim'e el sürmeden ezberlediği ayet ve sureleri okuyabilir. Ancak abdestsiz birisi, Kur'an'a dokunarak Kıyamet Suresi gibi ayetleri okuyamaz. Öte yandan, Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayetleri dua niyetiyle okumak caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayetin açıklaması; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Başörtüsüz bir şekilde de Kıyamet Suresi okunabilir, ancak Kur'an'a saygı gösterme amacıyla başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

Editör: Tuğçe Kaş