Süllü, 'Aralık 2021'de yayınlanan raporun üzerinden 1,5 yıl geçmesine karşın, hiçbir öneri dikkate alınıp uygulanmadı. Sadece 2021 yılında 82 milyon ton çimento üretilmiş, yani nüfus başına 1 ton. 128 milyon metrekare inşaat bitmiş. 151 milyon metrekare inşaat izin verilmiş. 200 milyon metre kare alan asfaltla kaplanmış. Dökülen bu asfaltlarla, betonlaşmayla toprak suya kavuşamaz hale geliyor' sözleriyle betonlaşmanın doğa üzerindeki tahribatına dikkat çekti.

KURAKLIĞIN AĞIR BEDELİ
Her geçen yıl azalan yağışlarla barajların doluluk oranının da düştüğünü, Eskişehir'den örnek vererek açıklayan Süllü, '2013 yılında %90 doluluk oranına sahip Porsuk Barajı 2023 Mart ayında %39,3 doluluk oranıyla tarımsal sulama ve kullanma suyu açısından büyük risk yaratıyor. Çiftçiler kuraklıkla boğuşurken kuyulardan su çektiğinde hem yer altı su rezervlerini tükettiği için hem de yüksek elektrik faturaları ile daha fazla yoksullaşıyor. Kuraklıkla boğuşmamak için o kadar çok şey var ki yapılması gereken ama yapılmayan. Yaşanan felaketlere iklim krizinin etkileri, kader diyemeyiz. Esas kuraklık zihinlerde. Su kıtlığı da deprem de sel de tarımsal üretim de, çiftçinin yoksullaşması da kısaca vatandaşın başına gelen tüm felaketler bilimden, akıldan, vicdandan uzak rantı önceleyen kurak zihinlerin sonuçları. 14 Mayıs seçimleriyle ülkede kurak zihinlerinin yönetimi son bulacak; vatandaşlarımız baharın bolluk bereketine kavuşacak' vurgusu ile konuşmasını tamamladı. HM