Mübin duası İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan, Kur'an-ı Kerim içinde özel bir sure veya ayetlerden meydana gelmeyen ancak İslam âlimleri tarafından tavsiye edilen bir duadır. Bu dua özellikle borçlarını ödemekte zorlanan veya belirli dilekleri olan kişiler tarafından okunması hayırlı görülen bir dua olarak bilinir. Bu tür dualar, kişinin manevi gücünü artırmak ve dileklerini Allah'a iletmek amacıyla kullanılır. Mübin duasının Türkçe anlamı, okunuşu, Arapça yazılışı hakkında merak ettiğiniz bilgileri sizler için derledik...

Mübin Duası, Yasin Suresi'nde yer alan belirli ayetlerden oluşan bir duadır. Bu ayetlerin 12, 17, 24, 47, 60, 69 ve 77. ayetler olduğunu belirtmişsiniz. Mübin Duasının özel bir adlandırma nedeni, içinde geçen "mübin" kelimesinden gelmektedir. Her bir ayette bu kelime kullanılarak, dua bu ismi almıştır. Mübin duasının içeriği, bu ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur ve Müslümanlar tarafından özellikle dileklerin kabulü, sıkıntılardan kurtulma, huzur ve güven arayışlarında okunmaktadır.

Mübin Duası Nedir?

Mübin duası, Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinde bulunan yedi ayetten oluşan bir duadır. Bu dua, maddi rahatlık, borçların ödenmesi, sıkıntılardan kurtulma, belalardan korunma gibi çeşitli niyetlerle okunabilir. Özellikle dileklerin ve isteklerin kabulüne vesile olmasıyla bilinen Mübin duası, İslam âlimleri tarafından tavsiye edilen etkili dualar arasında yer alır.

"Mübin" kelimesi Arapça kökenli olup, Türkçe karşılığı olarak "açık, parlak, apaçık" gibi anlamlara gelir. Mübin duası, Yasin suresinde geçen özel yedi ayetten oluşur ve bu sebeple Kur'an-ı Kerim ayeti niteliğindedir. İslam kültüründe oldukça önemli ve faziletli kabul edilen Mübin duası, taleplerin kabul edilmesine yönelik niyetlerle sıklıkla okunan dualar arasında yer almaktadır.

Mübin Duası Okunuşu

Sübhane'l-müneffisi an külli medyun. Sübhane'müferrici an külli mahzun.

Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı

Sübhane'l-muhallisi an külli mescun. Sünhane'l-alimi bi külli meknun.

Sübhane men cealae hazainehu beyne'l-kafi ve'n-nun.

Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun.

Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi türceun.

Mübin Duası Türkçe Anlamı

"Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kaf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona "ol!" der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah'ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir."

 Mübin Duası Arapça Yazılışı

Mübin Duası Dinle

Mübin Duasının Faydaları

Mübin duası, genellikle dileklerin kabulüne vesile olmasıyla tanınan bir dua olarak bilinse de, pek çok fazilete sahiptir. Bu dua, borçlarını ödemekte zorlananlar, sıkıntılar ve sorunlar yaşayanlar, işlerinin düzene girmesini arzulayanlar için önerilmektedir. Aynı zamanda, belalardan, kazalardan, haksızlığa uğramaktan, vesveselerden kurtulmak isteyenler için de sıkça okunmalıdır. Maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak, aile içinde huzura erişmek isteyen kişiler için Mübin duası, özellikle kendileri için bir vesile olarak kabul edilebilir.

Mübin Duası Faziletleri

7 ayetten oluşan Mübin duası faziletleri yani bu duayı okumanın faydaları şöyledir;

  • Dünya ve ahirete ait olan her türlü isteklerin kabul olması için okunmaktadır.
  • Sıkıntı ve dertlerin gitmesi için okunmaktadır.
  • Fazilete göre bu dua içten bir şekilde okunduğunda Allah kişinin duasını kabul eder denmiştir.
  • Dua genellikle Yasin suresi birince okunmaktadır.
  • İhlas duasıyla okunduğunda sıkıntı ve kederin gideceği bildirilmiştir.

Maddi açıdan rahata ermek, borçların ödenmesi, isteklerin kabul olması, sıkıntı ve kederden kurtulmak, kaza beladan korunmak için okunmaktadır.

Mübin Duası Kaç Kere Okunmalıdır? Ne Zaman Okunur?

Mübin duası, Yasin suresinde geçen her Mübin kelimesinden sonra 3, 5 veya 7 kere okunması önerilen bir duadır. Yasin suresinde Mübin kelimesi toplam 7 kez geçer, bu nedenle Mübin duası 7 ayetten oluşur. Her Mübin kelimesinin bulunduğu yerde bu dua okunur. Bu nedenle Mübin duası, Yasin suresiyle birlikte okunur.

Editör: Tuğçe Kaş