Nasr Suresi, Medine'de Hz. Muhammed'e indirilen son surelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de 110. sırada yer alan bu sure, 3 ayetten oluşması sebebiyle ezberlemesi oldukça kolaydır. . Sure, kısa olmasına rağmen derin manalar ifade eder. Namazlarda okunan dualardan biri olması sebebiyle Nasr Suresi Okunuşu -   Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları ve merak ettiğiniz konular hakkında bilgileri sizler için hazırladık. 

Nasr Suresi Arapça Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.

2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı Salat-ı Münciye Nedir? -Salaten Tüncina Okunuşu Türkçe Anlamı

3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresi Türkçe Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,

3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi Arapça Yazılışı

 

Nasr Suresi Dinle

Nasr Suresinin İndiriliş Sebebi

Nasr Suresi, Hz. Muhammed'e indirilen son suredir. Hz. Muhammed'in vefatının da habercisi olmuştur. Bu sebeple son dönemlerinde Hz. Muhammed'e daha çok ibadet ile vakit geçirmesi gerektiği söylenmiştir. Kısa bir süreden sonra Kuran’da Nasr Suresi ile tamamlanarak Hz. Muhammed vefat etmiştir.

Nasr Suresi Yerine Hangi Sure Okunabilir?

Kur'an-ı Kerim'de her surenin ayrı bir anlamı, fazileti ve indiriliş sebepleri bulunmaktadır. Nasr Suresi de bu surelerden biridir ve yerini dolduran başka bir sure bulunmamaktadır. Her surenin kendine özgü bir önemi vardır. Eğer Nasr Suresi hatırlanamadığında, Allah'tan yardım istemek ve tövbe etmek amacıyla başka bir dua ya da sure okunabilir.

Namaz esnasında veya günlük hayatta Nasr Suresi hatırlanamadığında, diğer namaz duaları ve sureleri tercih edilebilir. Ancak bilinen sureler varsa, öncelikle onlar okunmalıdır. İbadetlerde eksiklik olmamasına özen gösterilmelidir. Allah'a yönelmek ve O'ndan yardım dilemek, her zaman anlam ve önem taşıyan bir eylemdir.

Nasr Suresi Ölüler İçin Okunur mu?

Din alimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda farklı görüşleri bulunmaktadır.

Ortak görüşe göre, Nasr suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Mezarlık ziyaretlerinde dua amaçlı okunabilir.

Nasr Suresi Kaç Ayet,Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

Nasr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Nasr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 603. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.

Nasr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Nasr suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Nasr suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

Editör: Tuğçe Kaş