Hazırlayan: Deniz Çağlar Fırat
BEBKA sanayide fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master planı hazırlanarak hayata geçirilmesini önerdi.
BEBKA, ulaşım projelerine OSB'lerin etkin biçimde dahil edilmesini tavsiye ederken daha ucuz ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının bu alanlarda yaygınlaştırılmasının öne çıkan gereksinimler arasında yer aldığını ifade etti.
BEBKA'nın Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023) raporunda yer alan görüşlerde TR41 bölgesinin sanayi sektörü bağlamında oldukça dinamik bir bölge olması sebebiyle özellikle OSB'lerde altyapı ihtiyaçları sürekli değiştiği vurgulandı. Yakın dönemde gerçekleşmesi hedeflenen ulaşım projelerine;