Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Eğitim-İş Eskişehir Şubesi tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 3 Temel Devrim Yasası ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasından önce Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, 3 Temel Devrim Yasası’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin Laik Hukuk Devleti niteliğini belirleyen ilk adım olduğunu belirterek, “Bu 3 yasa; Şeriye, Evkaf ve Erkanı Harbiye Vekâletlerinin kaldırılarak yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığını kuran 429 sayılı Yasa, çok başlı eğitime son veren 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Yasası ve Halifeliği kaldıran 431 sayılı yasadır. Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder’ sözleriyle yaşamsal önemine işaret ettiği Bilimsel Eğitim Sistemi yeniden hayat bulmadan, Aydınlanma Devrimleri yeniden devletin temeline yerleştirilmeden, Cumhuriyet kuruluş ayarlarına dönmeden hiçbir sorunumuzu aşamayacağımız artık anlaşılmalıdır. Siyaset kurumunu, yargı, yasama, yürütme organlarını ve her düzeydeki devlet yöneticilerini uyarıyoruz. Bu gidiş, iyi gidiş değildir. Sonu Afganistan olmaktır, Irak, Suriye, Libya gibi kana bulanmaktır. Meşruiyet kaynağınızın tartışılmasına izin vermeyin” dedi.

Arabuluculuk uygulamasında dosya sayısı rekor kırdı! İşte rakamlar! Arabuluculuk uygulamasında dosya sayısı rekor kırdı! İşte rakamlar!

YASALARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen ise, dernek olarak devrim yasalarına kararlılıkla sahip çıkacaklarını belirterek, “Bu üç yasanın her biri, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temellere oturtulması bakımından çok önemlidir ve devrim niteliğindedir. Halifeliğin kaldırılması, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlıklar seviyesine yükselme hedefinin önünü açmıştır. Devrim Yasalarının ardından geçen 100 yılın sonunda ise "Dindar ve kindar nesil yetiştirme anlayışının" sonucu olarak çocuklarımız tarikatların eline terk edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı dinci yapılarla protokoller imzalayarak eğitim sistemini aklın ve bilimin ekseninden uzaklaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: BERİVAN HALİS