Aslıcan Özgür İleli

İİK’NA GÖRE KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KOYULAMAYAN KARARLAR

25 Nisan 2022 00:01
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Merhaba Değerli Okurlar;

Geçtiğimiz hafta Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yakalama ve gözaltı hususu ile ilgili konulara değinmiştik. Bu hafta ise İcra İflas Kanunu’nda kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar konusunu anlatacağız.

 
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK KARARLAR NELERDİR?
Süre gelen ya da bitmiş olan bir mahkeme kararı sonrasında alacağınızı tahsil etmek için yapılacak yol kararı icraya koymaktır.Ancak elinizdeki mahkeme kararını icraya koymanız için kararın kesinleşmesini beklemeniz gerekmektedir.Kural olarak kararın kesinleşmesi şart olmamakla birlikte aşağıda belirttiğimiz kararlar kesinleşmeden icraya koyulamaz.
1-Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar
  Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklara bağlı şekilde oluşan alacağın ya da kararın ferisi niteğindeki hükümlere ilişkin kararlar kesinleşmedikçe bunlarla ilgili kararlara karşı icra işlemi uygulanamaz.
 
2-Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar
Aile hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda da yine gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlarda bahsettiğimiz durumlar uygulanır. Şöyle ki; verilen bu kararların ilamlı icra yoluyla takip edilebilmesi için kesinleşmesi şarttı.Lakin , asıl uyuşmazlığa bağlı fer’i yükümlülüklerin ilâmlı icra takibi yolundan faydalanabilmesi, bu yöndeki kararların kesinleşmesine bağlıdır.Burada bahsettiğimiz fer’iden kastımız ise örneğin dava sonucunda boşanma kararı verilmiş ve bunun yanında faize vekalet ücretine hükmedilmiş ise bunların icra edilebilmesi için boşanma kararının kesinleşmesi şarttır.
 
3-Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar,
4-Menfi tespit veya istirdat (geri alım) davalarında verilen ilamlar,
5-Sayıştay ilamları,
6-İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama gideri
7-Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KOYULAMAZ.
Yargıtay 8. hukuk dairesi  2016/13627 E.  2016/14844 K. Sayılı kararında özetle  ‘’ Borçlu, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, boşanma davasına bağlı fer'i alacakların kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını belirterek takibin iptalini istemiştir. Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderine yönelik kısımları da aynı kurala tabidir. Boşanma ilamı kesinleştiği takdirde, ekinde hükmedilen tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetilerek kesinleşmeleri gerekli değildir.
Takibe dayanak ilamda boşanma kararı ve ziynet eşyasının iadesine dair taleplerin toplamı için tek vekalet ücretine hükmedilmişdir. Bu durumda takibe konulan vekalet ücreti boşanma ilamının fer'i niteliğinde olduğundan boşanma ilamı kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. Bu alacak yönünden şikayetin kabulü gerekir. Borçlu vekili, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, boşanma davasına bağlı fer'i alacakların kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını belirterek takibin iptalini istemiştir. Mahkemece; takip dayanağı ilamın boşanma ve ziynet eşyasının iadesine dair olduğu, takibin ziynet eşyasının iadesi kararına dayalı olarak yapıldığı sonuç itibari ile tarafların malvarlığını etkileyen ve boşanma ilamlarının fer'i niteliğinde olmayan, ondan bağımsız ilam nedeni ile takip yapıldığı ve kesinleşmesine gerek olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK'nun 443/4 ( HMK'nun 367/2 ) maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderine yönelik kısımları da aynı kurala tabidir. Boşanma ilamı kesinleştiği takdirde, ekinde hükmedilen tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetilerek kesinleşmeleri gerekli değildir ( HGK. 28.02.2001 tarih 2001/12-206 Esas, 2001/217 Karar, 22.10.2008 tarih 2008/12-656 Esas, 2008/638 Karar ) .Somut olayda; takibe dayanak ilamda boşanma kararı ve ziynet eşyasının iadesine dair taleplerin toplamı için tek vekalet ücretine hükmedilmişdir. Bu durumda takibe konulan vekalet ücreti boşanma ilamının fer'i niteliğinde olduğundan boşanma ilamı kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. Bu alacak yönünden şikayetin kabulü gerekirken, tümden reddi doğru değidir. Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 01.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Yukarıda da açıkladığımız bilgilerle kesinleşmeden kararı olmadan icraya koyulamayacak kararları anlatmaya çalıştık.Haftaya görüşmek üzere…
 
ECC Tur
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Göksel Tantuni Eskişehir