Aslıcan Özgür İleli

 ŞİDDETE (PSİKOLOJİK,FİZİKSEL..) MARUZ KALIYORUM NE YAPMAYALIM ?

23 Ağustos 2021 00:50
A
a
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
 
 
Merhaba Değerli Okurlar;
 
Geçtiğimiz hafta ziynet eşyalarında erkeğin hakkı var mı ? Ziynet eşyalarına ilişkin güncel değişiklikleri incelemiştik. Bu hafta ise toplumumuzun ve insanlığın kanayan yarası olan şiddet maalesef günümüzde de varlığını sürdürüyor. Toplumun her kesiminden insanlar şiddete maruz kalsa da bunun en büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.
 
 Bu durumun üzerine TBMM 08.03.2012 tarihinde 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” adlı bir kanun çıkardı.  
 
Peki tam olarak bu kanun nedir? Aileyi nasıl korur? İsminde kadına karşı şiddet diyor peki o zaman sadece kadınlar mı bu durumdan faydalanabilir? Ne tarz tedbirler içerir? Ve en temel soru olarak şiddet nedir? Bugün bu konular üzerinde duracağız.  
 
ŞİDDET GÖRMEK SADECE DARP EDİLMEK ANLAMINA MI GELİR? 
 
Bugün sokağa çıkıp bir anket yapsak ve insanlara “şiddet” sözcüğünün anlamını sorsak hak verirsiniz ki ezici bir çoğunluk anlamının darp edilmek olduğunu söyler. Oysa ki 6284 sayılı kanuna göre şiddetin tanımı çok geniştir. İlgili kanuna göre şiddet; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet olmak üzere 4’e ayrılır.
 
6284 sayılı kanunun 2. maddesinin d bendinde Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,…......... ifade eder. denmiştir. 
 
BU KANUN TAM OLARAK NEYİ AMAÇLAR? SADECE KADINI MI KORUR? 
 
Genel yanılgılardan bir tanesi de şudur ki; hasbelkader bu kanundan veya bu kanunun uygulamalarından haberdar olan bir kişi, kanunun uygulamalarının yalnızca kadınları korumaya ilişkin olduğunu düşünür. Ancak kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası “Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. şeklinde ifade etmiştir. 
 
Kadınlar ve çocuklar dezavantajlı durumda oldukları için ısrarla zikredilmiş olsalar da ilgili maddede geçen “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan” ifadesi açıkça ortaya koymaktadır ki bu kanun yalnızca kadınlara yönelik değildir, herkesi kapsar. Örnek olarak komşusu tarafından şiddet görme tehlikesi bulunan birisi de, kayın babası tarafından tehdit edilen bir erkek de bu kanun kapsamında tedbir talep edebilir. Peki ama nedir bu tedbirler? Şimdi bunlara bakalım. 
 
KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER NELERDİR? NE KADAR SÜREDE ALABİLİRİM? MAHKEMEYE GİTMEK ZORUNDA MIYIM? 
 
6284 sayılı kanun tedbirleri Koruyucu Tedbirler ve Önleyici Tedbirler olarak ikiye ayırmıştır. Koruyucu Tedbirler mülki amirin verebileceği kararlar ve hakimin verebileceği kararlar olarak ikiye ayrılır. Mülki amir koruyucu tedbir olarak şu kararları verebilir: 
 
1) Mağdurun kendisine veya varsa çocuklarına ikamet ettiği yer veya başka bir yerde barınma imkanı sağlama 
2) Geçici maddi yardım 
3) Psikolojik, mesleki, hukuki, sosyal danışmanlık hizmeti sağlama 
4) Hayati risk durumunda geçici koruma sağlama 
5) Belirli sınırlar etrafında kreş imkanı sağlama 
Geçici koruma çıkarılması ve barınma imkanı gecikmesi durumunda risk olması halinde kolluk (polis, jandarma) amiri tarafından da çıkarılabilir. 
 
Hakim ise şu Koruyucu Tedbirlere hükmedebilir: 
 
1) İş yerinin değiştirilmesi 
2) Mağdur evli ise ortak konuttan farklı yerleşim yerine yerleştirme  
3) Önceki yazılarımızda bahsettiğimiz aile konutu şerhi koydurma 
4) Gerekli olması durumunda Tanık Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanması. Bu madde bu yazıda anlatmaya yetmeyecek kadar detaylı bir noktaya değinmiştir. Ancak örnek olarak kişinin kimlik bilgilerinin değiştirilmesi gösterilebilir.  
 
Önleyici tedbirlere ise yalnıuzca hakim hükmedebilir onlar da şunlardır; 
1) Şiddet uygulayan kişinin ortak konuttan uzaklaştırılması 
2) Şiddet Uygulayanın korunan kişilerin okul, iş veya konutundan uzaklaştırılması 
3) Şiddet Uygulayanın daha önceden çocuklarla kişisel görüşme imkanı var ise kaldırılması 
4) Şiddet Uygulayanın, mağdurun ev eşlarına dokunmaması   
5) Şiddet Uygulayanın mağduru iletişim araçlarından rahatsız etmemesi 
6) Şiddet Uygulayanın ruhsatlı silahını teslim etmesi (kamu görevlisi olsa dahi) 
7) Şiddet Uygulayanın, mağdurun bulunduğu yerde alkol, uyuşturucu vb. Kullanmaması veya tedavisinin sağlanması 
İlk üç maddede sayılanlar acil görülmesi halinde kolluk amirince verilebilir. 
 
KOMŞUM ŞİDDET GÖRÜYOR NE YAPABİLİRİM? 
 
6284 sayılı kanunun 7. maddesi ihbar yükümlülüğünü düzenlemektedir. Kişi başkasına ilişkin şiddet görme durumunu resmi mercilere ihbar edebilir. Bu durumda resmi merciler bunu yetkili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.  
 
PEKİ BU KARARLARIN UYGULAMASINI KİM DENETLEYECEK? 
 
Kanun kapsamında verilen kararlar mağdurun bulunduğu yer kolluk kuvvetliğine bildirilir. Ve mağdurun bulunduğu yer kolluk kuvvetlerince denetlenir. Bu denetimi yapacak kolluk kuvvetleri kadın, çocuk, insan hakları konusunda özel eğitimli kişilerdir.  
 
ŞİDDET UYGULAYAN KARARA UYMAZSA NE OLUR? 
 
Bu durumda şiddet uygulayan üç günden on güne kadar hapis ile cezalandırılır. Tekrarı durumunda ise 15 günden 30 güne kadar her tekrarda kişi yeniden cezalandırılır. 
 
Şiddete Karşı Sessiz Kalmayalım…
                                                                        HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE
                                                                         AV.ASLICAN ÖZGÜR İLELİ
 
1000
icon
Azize Yücel 23 Ağustos 2021 13:38

Keşke şu yazıyı herkes okusa, çok ama çok teşekkür ederim, Avukat hanım kızım

0 0 Cevap Yaz
alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat