Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 4-5 Mayıs 1992 tarihinde 2000 Yılına Doğru Eskişehir Sorunları Sempozyumu diye bir etkinlikte bir konuşma yapmıştı. O tarihlerde Anadolu Üniversitesi rektörü olan Büyükerşen'in o konuşmasını da içeren o kitap aslında Eskişehir'in bir nevi gelecek vizyonu olarak tarihe geçmişti.
Büyükerşen'in o konuşmasından Eskişehir, raylı sistemler ve toplu taşımacılık olarak özetleyebileceğimiz konuşmasına dikkat kesilirsek önemini bugün bile koruduğunu fark ederiz. Büyükerşen;
'Demiryolu ulaşımla yalnızca şehirlerarası değil, şehir içi ulaşımda da Eskişehir için bir imkandır. Şehrin ortasından geçen demiryolunun doğu-batı ve güney doğrultusunda banliyö sistemleri için uzatılabilir. Böylece bir yön Fevzipaşa-Organize Sanayi-Sazova-Çukurhisar; diğer yönde Kütahya istikametindeki yerleşim alanlarına 2000'li yıllardaki toplu taşıma hatlarını oluşturur. Ancak yakın geleceğe ait bu ulaşım sistemi için imar planı, şimdiden gözden geçirilmeli, cadde yakınlıkları ve açılımları şehir içi istasyon noktaları belirlenmelidir.
Raylı sistemin banliyö tren hattı dışında, tramvay şebekesi de şehir içi ulaşım için imar planında tadilat ile belirlenmelidir. Bu sistem dairesel bir ring olarak şehrin varoşlarını kuşatmalı, belli noktalardan ve elverişli yerlerden merkeze doğru saplama hatları olmalıdır. İmar Planı bu şebekelere göre şimdiden düzeltilemediği takdirde mevcut hızlı yapılaşma gelecek yıllarda bu imkanı ortadan kaldıracaktır.'
Demişti.

OSB'YE HER GÜN 600 OTOBÜS
Yılmaz Büyükerşen'in 1992 yılında işaret ettiği tramvay şebekesi ve banliyö hattı önerisi üzerine görüşmüş ve 27 yıl önceki konuşmasını hatırlatmıştım.
Büyükerşen önerisinin hala hayata geçirilebileceğini ifade ederek şunları demişti;
'Bozüyük-Eskişehir arası banliyö hattı bağlantısını çok önemli görüyorum. Bozüyük'ten Eskişehir Organize Sanayi Bölgesine kadar yapılacak bir banliyö hattı iki kenti ve sanayisini birbirine yakınlaştıracağı gibi toplu taşıma da büyük bir kolaylık da sağlayacak. Bozüyük'te çalışıp da Eskişehir'de yaşayan çok sayıda sanayi sektörü çalışanı var. Bizim Organize Sanayi Bölgesi ile Bozüyük arasında banliyö hattı bağlantısı olsa o bölgenin de trafiği rahatlayacak.
Biz petrolü olmayan bir ülkeyiz. Petrolü olmayan bir ülkede biz her sabah 600 otobüsü Organize Sanayi Bölgesine işçi taşımak için kullanıyoruz. O yol aynı zamanda Ankara ve Bursa karayolu. Tek bir yol işgal ediliyor. Trafik sıkışması yoğun şekilde yaşanıyor. Oysa Banliyö hattı ile burayı rahatlatmak mümkün.'
Büyükerşen, Eskişehir OSB-Bozüyük arası banliyö hattının faydalı olacağına inanıyor. Türkiye'de demiryolu avantajının yeteri kadar kullanılamadığını söylüyor.

1992'DE TRAMVAYI İŞARET ETTİ, YAPTI
Nitekim kendisi 1992'de yaptığı Eskişehir sorunları sempozyumunda banliyö hattı dışında tramvay şebekesini savunmuş ve kenti dairesel bir ring olarak tramvay hattının kuşatılmasını söylemiş. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı olunca da tramvay hattını hayata geçirdi.
Ancak demiryolu raylı sistem hattının şehirlerarası ulaşımda değil şehir içi ulaşımda da şart gördüğü banliyö hattı kısmını DDY hiçbir zaman hayata geçirmedi. İçinde bulunduğumuz koşullarda özellikle Ankara-Bursa karayolunun Eskişehir'deki trafik yoğunluğu düşünürsek bu önerinin tekrar düşünülmesi gerekiyor.