Bu organizasyona davetli olarak katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Bülent Görenek “atriyal fibrilasyon” olarak bilinen kalbin kulakçıklarından kaynaklanan çarpıntılarda pıhtı önler ilaçların tartışıldığı önemli bir bilimsel toplantıya başkanlık yaptı.

Hastalardan internet platformlarında AFSÜ’ye yoğun şikayet Hastalardan internet platformlarında AFSÜ’ye yoğun şikayet

Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği yönetim kurulu üyesi de olan Prof.Dr. Bülent Görenek ile birlikte toplantıya İsveç’ten Prof. Dr. Cecilia Linde eş başkanlık yaparken, İsviçre’den Prof.Dr. Jan Stefell, İngiltere’den DianaGorog ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof.Dr. George Dangas konuşmacı olarak katıldı.

İnme riski taşıyan atiyal fibrilasyonlu hastalarda pıhtı önler ilaçların yararları bilinmektedir.  Bununla birlikte bazen eşlik eden diğer sağlık sorunlarının olduğu kişilerde bu ilaçların nasıl kullanılması gerektiği kardiyolojide karar verilmesi gereken zor konular arasındadır. Böbrek yetmezliği bulunan, önceden kanaması olan, anjiyo ile aort kapağının değiştirildiği, biyolojik protez kalp kapağı takılmış hasta gruplarında pıhtı önler ilaçların nasıl kullanılması gerektiği Amsterdam’daki toplantıda konunun uzmanları tarafından ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantıda yukarıda değinilen özel hasta gruplarında da atriyal fibrilasyon varlığında pıhtı önler ilaçların kullanılması ile inme ve buna bağlı ölüm risklerinin azaltılabileceği, gerekli durumlarda pıhtı önleyici şemsiyelerden de yararlanılabileceği vurgulandı. Tedavinin her hastanın klinik özellikleri dikkate alınarak kişiye özel planlanması gerektiğinin üzerine duruldu.