Hamas’ın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırılar “İsrail’in 11 Eylül”ü olarak nitelendirildi. Bunu fırsat bilen zalim, işgalci İsrail, Gazze’de taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacak şekilde büyük bir saldırıya geçti. Yaşananlar kaygı verici…

Hamas’ın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırılar “İsrail’in 11 Eylül”ü olarak nitelendirildi.

Bunu fırsat bilen zalim, işgalci İsrail, Gazze’de taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacak şekilde büyük bir saldırıya geçti.

Yaşananlar kaygı verici…

Dünyayla irtibatı kesilen Gazze, açık cezaevi adeta.

Emperyalizmin kanlı dişleri arasında can çekişiyor!

Elektrik yok, su yok, gıda yok!

Bir haftadır haberlerde gördüğümüz manzaralar yüreğimizi parçalıyor. Çocuk hastaneleri bombalanıyor! Her yer yakılıp yıkılıyor. Binlerce müslüman şehit edildi.

Elimizden maalesef bir şey gelmiyor! Ekran karşısında iki elimizi havaya kaldırıp zalimler için “beddua” mazlumlar için “dua” etmekten başka.

Kahrolasın İsrail!

Arap ve İslam dünyası derin uykuda. “Bana değmeyen yılan bin yaşasın.” havasındalar. Böyle mi olacak zaman gösterecek! Çünkü O coğrafyanın tamamı inançlarına (!) göre vadedilmiş topraklar. Haliyle ele geçirme sevdalarından Yahudiler hiç vazgeçmediler.

İslam dünyası birkaç cılız kınamayla geçiştiriyorlar.

Biraz araştırdım da Filistin toprakları, asırlar boyunca farklı milletlerin hedefi olmuş.

Bunda topraklarının, stratejik konumunun, verimli arazilerinin, dinlerin menşei olmasının, tarihi ve kültürel dokusunun büyük etkileri var.

Geriye doğru baktığımızda Filistin'de, eski çağdan itibaren İslam fethine kadar savaşlar, tehcir ve katliamlar yaşanmış.

Ancak İslam fethi ile Osmanlı hâkimiyetinin son asrına kadarki 12 asırlık dönem, haçlı seferleri sayılmazsa Filistin'in yaşadığı en uzun barış, istikrar ve huzur dönemidir.

Avrupalılar, Filistin topraklarını askeri yollarla alamayacakları kanaatine vardıklarında, Yahudi sermayesini kullanarak kutsal saydıkları toprakları ele geçirmenin yollarını aradılar. Böylece Filistin topraklarına yabancılar tarafından büyük bir rağbet ve talep oluştu. Ancak Filistin'in hâkimiyeti altında bulunduğu Osmanlı Devleti, kendi toprak bütünlüğünü tehdit edecek ve halkının huzurunu bozacak bu taleplere karşı çıkarak Filistin'de yabancılara arazi satışlarını yasakladı.

Filistin sorununun, Osmanlı Devleti'nin birinci dünya savaşını kaybetmesi ve bölgeden Türk hâkimiyetinin çekilmesiyle beraber başladığını belirtelim.

Şöyle ki, İngiltere ve Fransa'nın başı çekmesiyle Avrupa, 19. yüzyılın başlarında Filistin'de bir Yahudi devleti kurma fikrini ortaya attı. Çok geçmeden bu fikir diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika ve Rusya'da hızla yayıldı.

Sonraki yıllarda Yahudilerin bulunduğu her ülkede, Yahudilerin Filistin'e yerleşmesi ve Yahudi devleti kurulması fikrini yayan fikir akımları ve örgütlenmeler hızla çoğaldı.

Günün sonunda kendi öz yurtlarında kamplarda tecrit edilmiş bir halde zulüm altında yaşamaya başladılar!

İsrail kurulduğu 1948 yılından bugüne “Haremi Şerif’te namaz kılanların üzerine biber gazı sıkılması, ses bombaları atılması, insanların gece yarısı evlerinden zorla çıkarılması” yıllardır dünyanın gözü önünde yapılan gerçekler.

Bugün ise kendi gibi eli kanlı ABD’yi arkasına alan bu kan emiciler misket bombalarıyla evleri başlarına yıkılan aileler, katledilen çocuklar…!

Resmen bir soykırım yapılıyor.

Gelinen noktada bu mesele, Filistin meselesi olmaktan çıkmış insanlık meselesi ile birlikte Ortadoğu’yu yeniden şekillendirecek orantısız savaş haline dönüşmüştür.

Ne acıdır ki islam ülkelerinin zenginleri İsrail ile ilişkileri geliştirme yarışına girerken, büyük çoğunluğu cılız kınama açıklamalarından öteye gidememektedir!

Netanyahu’nun elini sıkmak için sıraya giren islam ülkelerinin kukla  liderlerinden başkada bir tavır beklemiyoruz.

Bu vahim ve hazin durum, İslam dünyasının içinde bulunduğu acıklı bir tablodur.

Oslo barış sürecinde verilen sözler ikiyüzlü batı dünyası tarafından hep unutulmuştur. İki devletli çözüm sadece bahane, bu bahaneyle yıllardır İslam dünyasını oyalayan ABD-İsrail ikilisi adım adım Kudüs'ü işgal etti ve Müslümanların elinden almayı başardı.

İslam dünyası, "Filistin devleti kurulacak, Doğu Kudüs de Filistin devletinin başkenti olacak." yalanıyla yıllarca oyalandı kandırıldı.

Bu arada İsrail, Filistin topraklarında hızını hiç kesmeden yeni yerleşim birimleri kurdu, her geçen gün işgalini genişletti. Mescid-i Aksa'yı bile işgal etti, defalarca baskın düzenledi, ibadet halindeyken Müslümanlara saldırdı, Mescid'e giriş çıkışları yasakladı.

Hangi birini yazsak…

Dönemin başbakanı Erbakan zamanında imzalanan 19 maddelik eğitim, asker işbirliği, su gibi konulardaki gizli anlaşmaları basından öğrendiğimizde yüreğimiz acımıştı.

“İsrail’i telin mitingleri” ile halkın gazı alınmıştı o dönemlerde.

Neyse…

Yakın tarihe baktığımızda kim ne derse desin İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayaline karşı duran ve Filistin'e sahip çıkan tek lider Esad olmuştur. Her dönem ve de devirde mühimmat ve kaynak olarak Filistin'in arkasında durmuş ve Filistin davasını sahiplenmiştir. Ne zaman ki Esad’ın eli zayıfladı İsrail bunu fırsat bilip saldırılarını yoğunlaştırdı.

Eli kanlı İsrail, yaptığı haksız saldırılara nefsi müdafaa diyor ama bulunduğu topraklarda işgalci olduğunu unutuyor!

***

Tarihi gerçekler ışığında başta Türkiye olmak üzere diğer ülkeler için yabancılara toprak satışının nelere mal olabileceğinin en net göstergesi Filistin örneğidir.

Son olarak Gazze Hastanesi'nden Enver Ataullah’ın şu sözleriyle yazımızı tamamlayalım.

"57 Müslüman devlet var. Ancak ABD'nin İsrail'e tek başına yaptığını bizim için yapamadılar. Biz, müslümanların onurunu koruyoruz. Susuz, elektriksiz yaşayabiliriz ama onursuz ve haysiyetsiz yaşayamayız."

Bu yüzden Filistin’in hali islam alemi için utanç tablosu olmaya devam ediyor.

Göre ne… Köre ne?