Bir Ramazan ayına daha ulaşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. 11 Mart 2024 Pazartesi günü 1 Ramazan. 10 Mart 2024 Pazar akşamı ilk teravih namazını kılacak, gece sahura kalkacağız ve 11 Mart pazartesi günü de oruç tutmaya başlamış olacağız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Recep ayı girdiğinde şöyle dua ederdi ve bu duayı sık sık tekrarlardı: Allah’ım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır!” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, 4/189). Bizi bir Ramazana daha ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Ramazan-ı Şerifimiz şimdiden mübarek olsun.

Yüce Rabbimiz Ramazan ayı hakkında şöyle buyurmaktadır: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık, Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir” (Bakara 2/185).

Bu sene Ramazan ayına, özellikle Gazze’de insanlık dramı yaşayan ve soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı büyük sıkıntılarla giriyoruz. Bu sıkıntıların Ramazan ayının manevi atmosferinde bitmesi ve kardeşlerimizin yaralarının sarılması için Rabbimize dua ediyoruz.

Ramazan ayının; orucu ile, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile, teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla, fitresiyle, bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa olmasını diliyorum. Zira Ramazan; müminler için şifa olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği aydır. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayda bulunmaktadır. Bu ayda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ve Cebrail (a.s.) karşılıklı Kur’an-ı Kerim okurlardı. Peygamberimizin bu sünneti vesilesi ile günümüzde Ramazan ayı boyunca mukabeleler okunmakta, okunan mukabeleler gönlümüze huzur vermekte, ruhumuza şifa olmaktadır.

Ramazan ayı, oruç ayıdır. Oruç, manevi olarak arınmamızı sağlamaktadır. Ayrıca orucun beden sağlığına da faydaları çoktur. Oruç ile insan vücudundaki hücreler yenilenmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her şeyin bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı da oruçtur” (İbn Mâce, Sıyam, 44). Böylelikle insan, oruç sayesinde maddi ve manevi olarak temizlenmektedir.

İslam’ın 5 temel esasından biri olan zekâtın kelime anlamları içerisinde temizlenme ve arınma da bulunmaktadır. Zekâtın bir anlamı da sadakadır. Ramazan ayında verilen fitre, zekât ve sadakalar Müslüman toplumun kardeşlik, dayanışma, paylaşma duygularını artırmakta ve pekiştirmektedir. Fakir ile zengin arasında bir köprü oluşturmaktadır. Böylelikle gönüllerin kaynaşmasına, ihtiyaçların giderilmesine vesile olmaktadır. Bu yönüyle Ramazan ayı, toplumsal hayatımız için de bir şifadır. Onun için Ramazan ayımızı büyük bir heyecan ve özlemle bekliyoruz. 

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan temasını, “Ramazan ve Ahiret Bilinci” olarak belirlemiştir. Zira ahiret bilinci, insanın bireysel ve toplumsal davranışlarına yön veren; Allah, diğer insanlar ve tüm varlık âlemiyle olan hukukuna etki eden önemli bir esastır. Ahiret bilinci; insana bütün davranışlarını ulvî bir gaye için yaptığını aşılayan, onun hayatını anlamlandıran, “...Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. (Ahiret için) azık hazırlayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır...” (Bakara 2/197) ilahi mesajıyla bu dünyanın sonrasında bizleri bekleyen bir hayatın olduğunu sağlayan bir şuurdur. Ahiret bilinciyle yaşayan bir Müslüman, “Akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25) nebevî hatırlatmasıyla kötülüklerden uzak durur. Dünya hayatını; paylaşma, yardımlaşma gibi salih ameller ile doğruluk, merhamet gibi ahlakî ilkeler üzerine inşa eder.

Ahiret bilinci, insana aşırılıklardan uzak durmayı, ölçülü ve tutarlı hareket etmeyi öğretir. Kin, haset, düşmanlık, nefret gibi kötü duyguların esiri olmaktan kurtulmaya; affetme, bağışlama, hoş görme gibi güzel davranışlara yönelmeye vesile olur. Böylece insan kendisi, ailesi ve çevresi ile güzel ahlâk ilkeleri doğrultusunda yaşayarak toplumsal huzura katkı sunar. Ahiret bilincini şiar edinen bir insan, erdemli ve ahlâklı olmaya, hak ve hukuka riayet etmeye, başkalarına saygı göstermeye, kısaca yaratılanı Yaratandan ötürü sevmeye gayret eder. Bütün bu düşüncelerden hareketle, 2024 yılı Ramazan ayında, “Ramazan ve Ahiret Bilinci” konusu ele alınarak işlenecektir. 

Ramazan ayının tüm güzelliklerini halkımıza anlatmak ve bilinçlendirmek için Eskişehir İl Müftülüğü olarak, her sene olduğu gibi bu sene de öğle ve teravih namazı öncesi camilerimizde vaaz ve irşat hizmeti sunacağız. Sabah ve ikindi namazları öncesi ve diğer uygun görülen zamanlarda mukabele okunacaktır. Yerel televizyonlarda günlük özel Ramazan programları yapacağız. Kısaca, Eskişehir İl Müftülüğü olarak tüm imkânları kullanarak sizlere din hizmeti verme gayreti içinde olacağız. Ramazan Özel Sahifesi” çıkaracağız. Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun...

Bekir GEREK

Eskişehir İl Müftüsü