Ata atasıyla katır anasıyla. Ata da soy gerek ite de. 1. İyi kişi, temiz olan soyuyla kötü kişi de karışık olan soyuyla tanınır. Asilden asil olur. Genetik yapı değişmez. 2. Soylu kişi zararsızken soysuz kişi de başkalarına zararlıdır. Soyun belli olmasına gösterilen özen, hayvana da insana da aynıdır. Her yaratığın üstün soylusu üstün tutulur.  

ATASÖZLERİMİZDE SOYA ÇEKİM (2)

Ata atasıyla katır anasıyla.

Ata da soy gerek ite de.

1. İyi kişi, temiz olan soyuyla kötü kişi de karışık olan soyuyla tanınır. Asilden asil olur. Genetik yapı değişmez. 2. Soylu kişi zararsızken soysuz kişi de başkalarına zararlıdır. Soyun belli olmasına gösterilen özen, hayvana da insana da aynıdır. Her yaratığın üstün soylusu üstün tutulur.

 

Bir sokuya suyu koymuşlar, döğmüşler; ne kara olmuş ne beyaz.

Ne yapılırsa yapılsın asalet/soy/genetik değişmez.

 

Boz eşek, siyah olmaz.

Sütünde /aslında / soyunda olan, tırnağında getirir.

Kazanda olan, kepçede çıkar.

Genetik inkâr edilemez. Genetik kurallar değişmez.

 

Bozuk sütün kaymağı, olmaz.

Genetik yapısı bozuk olandan hayır gelmez.

Cins cinse çeker.

Domuzdan domuz doğar, koyundan koyun.

İtten yiğit doğmaz.

Kötüden iyi doğmaz.

Soydum ektim soyuna çekti, soyundum ektim yine soyuna çekti.

Soydur çeker, huydur geçer.

Temiz soydan gelen, her durumuyla soyluluğunu gösterir. Kötü huylu kimsenin çocuğu, melek huylu olmaz. Her canlı, genellikle, şekil ve ruh yönüyle soyunun özelliklerini taşır.

 

Çakal eniği kurt olmaz, yiğidin sözü dert olmaz.

Yiğitte de kurtta da genetik kurallar her zaman hep işler.

Çingeneye saray vermişler, bahçesinde çadır kurup oturmuş.

Çingeneyi paşa yapmışlar ‘Şu ağaçlardan ne güzel kasnak olur.’, demiş.

Çingeneden yiğit türese çadırını yağmalar.

Herkes, fıtratının gereğini yapar. Genetik kurallar, hiç bozulmaz. Kişi, genetiğinin gereğini mutlaka yapar. Çingene dürüst ve Yahudi cesur olmadığı için bunlar, sırasıyla, çoban ve pehlivan olamazlar.

Çirkin yunmayınan güzel olmaz.

Genetik çirkinlik, beden temizliği ile geçmez.

Elin iyisi, yok.

Tilkini iyisi olmaz, itin dayısı olmaz.

1. Hilenin, hilebazın sonu olamaz. Kişi, soyuna çeker. Genetik bozuksa da yapacak bir şey yoktur. 2. Yabancının iyisi olmaz; el ne kendimizde kendi yakınımızdadır.

Er dayıya, kız bibiye çeker.

Ekmek bezeden, kız tezeden /teyzeden belli olur.

Ekmek mayadan, kız anadan.

1. Genetik kurallar, işler. 2. İnanışa /töreye göre özellikle kişilik olarak erkekler dayıya, kızlar halaya /teyzeye/anneye çeker.

Eşeğe yulaf versen de o, diken peşinde koşar.

İtin derdi et, yiğidin derdi devlet.

Herkes, fıtratının gereğini işler. Ne yaparsan yap genetik ortaya çıkıyor, kişi fıtratını işler.

Her şey aslına çıkar.

Genetik kurallar değişmez.

Her yumurtadan şahin çıkmaz.

Genetik değişmez.

Herkes damarındaki kanın hükmünü işler.

Genetik bozulmaz. İyiden kötü, kötüden de iyi, çok az çıkar.

İnsanın soyu bir; huyu bindir.

Aynı soya mensup olanın çeşit çeşit huyu olabilir. Herkesin huyu, kendi huyu gibidir.

 

Kurdun oğlu kurt olur âdemle büyüse de.

Genetik kurallar, hep işler. İyi kişi, temiz soyuyla kötü kişi de karışık soyuyla tanınır. Asilden asil olur.

 

Kurtlu bulamaç kursağını kel baş yastığını ister.

Elekçiyi paşa yapmışlar, ille de kasnak demiş.

Kursak, kavurgasını ister /istiyor.

1. Ne yaparsan yap genetik ortaya çıkıyor, geleneğe uygun davranılıyor. 2. Kişi, faydalanmaya alıştığından mahrum kalmak istemez. 3. Hak edilmeyen makam, kişiye geçmişini özletir.

Kurttan kuzu doğmaz kerkenezden şahin.

Genetik kurallar değişmez; her şey aslına çeker.

Meyve ağacından uzak düşmez.

1. İnsan, öncelikle yakın akraba ve dostlarına faydalı olur. 2. Çocuklar, kendi soyuna çeker. Bir çocuğun genetik özellikleri soya benzer. 3. Çırak, ustasının yolunda ilerler.

Yılan yavrusu, zehirsiz olmaz.

Genetik değişmez.