10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu kaybettiğimiz gündür. Bugün okullar, resmi kurumlar başta olmak üzere bütün Türkiye, yeni Türk devletinin önderini anan, anlatan konuşmalarla yankılanır. Milletçe ona sevgi ve bağlılığımız dile getirilir.

Bugün, aynı zamanda Atatürk’ün görüş, düşünce ve prensiplerinin de en iyi anlatılabilip açıklanması için güzel bir vesiledir. Buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu ortadadır.

Mustafa Kemal, fikirlerinde ve hareketlerinde tam bir müsamaha sahibi idi.

Bir konuda karar vermeden evvel, o konunun mütehassıslarını toplar, onların görüşlerini alır, kararını ondan sonra verirdi.

Mensubu olduğu, mesul olduğu millete engin bir sevgisi ve bağlılığı vardı. Ondaki bu millet sevgisi, kurmak istediği devlet için gayretinin ve mücadelesinin de temelini teşkil etmiştir.

Atatürk’ü bu millet sevgisi ve gayreti içinde değerlendirmek gerekir. Ölçüsüzlük, her şeyden evvel, onun prensiplerine ve dünya görüşüne zıttır. 10 Kasım, bir matem günü olarak değil Kemalist fikriyatın yeniden algılandığı, Atamızı yeniden yâd ettiğimiz bir yıl dönümü olarak idrak edilmelidir.

Atatürk’ü sevmek, onu anlamakla başlar. Bu noktadan hareketle Atatürk’ü anlamak için kısa bir bilgi notunu sizlerle paylaşmak istiyorum:

Atatürk üzerindeki araştırmaları ile tanınan yazar Sinan Meydan, Akl-ı Kemal başlıklı kitap serisinde Atatürk’ün hayatı boyunca hiç durmadan okuduğunu, sürekli araştırdığını ve incelediğini belirtiyor. Sinan Meydan Atatürk’ün araştırmacılığı ile ilgili olarak şöyle diyor: “879 tarih kitabı okuyarak Türk Tarih Tezi’ni geliştirmiş, 535 edebiyat, 397 dil/dilbilim kitabı okuyarak Yazı ve Dil Devrimleri’ni yapmış, 197 siyasal bilimler kitabı okuyarak saltanatı hilafeti kaldırıp Cumhuriyet’i ilan etmiş, 195 güzel sanatlar kitabı okuyarak Musiki ve Sanat Devrimi’ni gerçekleştirmiş, 139 ekonomi kitabı okuyarak Karma Ekonomik Model’i ortaya atmış, 169 hukuk kitabı okuyarak Medeni Kanun’u kabul etmiş, 104 pozitif bilimler kitabı okuyarak Üniversite Reformu’nu yapmış, 75 sosyoloji kitabı okuyarak Halkevleri’ni kurmuş, 101 eğitim öğretim kitabı okuyarak Eğitim Devrimi’ni gerçekleştirmiştir. İşte Akl-ı Kemal böyle şekillenmiştir.”

Atatürk’ün doğumunun 100. yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) 152 milletin oybirliğiyle aldığı karar metninde Atatürk’ü şöyle tanımlıyor: “Uluslararası anlayış ve işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi; olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci; sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder; insan haklarına saygılı dünya barışının öncüsü; bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı göstermeyen eşsiz bir devlet adamı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu …”

Aziz Atatürk!

Sen milletlinle övünürdün. Milletin de seni yetiştirmekle iftihar edecektir. Birbiri ardına gelen Türk nesilleri, daima, senden ilham alacaklar; senin ilkelerinle yaşayan Büyük ve İleri Türkiye’yi gerçekleştireceklerdir.

Rahat uyu Atatürk!

Bugün ve ebediyen minnet sana!

Şükran sana!

Saygı sana!