Dünyaya ve de insanlığa örnek kahramanlık mücadelemizin 101. yılı, milletimize kutlu olsun.

Türk’ün gücünün yedi düvele ispatı 30 Ağustos, kutlu olsun.

Şan ve şeref dolu tarihimizin kutlu mühürlerinden 26 -30 Ağustos Zafer Haftamız, kutlu olsun.

Vatanımızın birlik ve beraberliği yolundaki şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz bu günlerde.

En yüce ruhun kahramanlık ruhu olduğunu millet olarak çok iyi biliyoruz.

Vatanın her köşesindeki her yaştaki insanımızın her türlü zorluğa rağmen kurtuluş mücadelesine Başkomutan Atatürk önderliğinde katıldığını aklımızdan çıkarmıyoruz.

Atatürk’ün aşağıdaki sözleri, kulaklarımızda küpe:

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla umut etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne, en aşağı, yedi bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik, tabiatın rüzgârıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı; o çocuk, tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün, o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

Anadolu, bize, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Zaferi ile vatan olmaya başladı. Milletçe 30 Ağustos 1922’de Büyük Zaferimizi kazandık. Bu topraklarda ebediyen yaşama azim ve kararlılığındayız.

Büyük ve tarihî olayları ancak büyük milletler yaptığını biliyor; 30 Ağustos’un büyüklüğünü dünyaya haykırıyoruz.

Cesaretin zafere, korkunun ölüme götürdüğünün farkındayız.

Büyük zaferlerimizi, şanlı mazimizi, kahramanlıklarımızın; bu yoldaki inanç ve gayretimizin herkesçe bilinmesini arzu ediyoruz.

Haklı mücadelemizin, milli mücadelemizin kıymetinin kaybolmayacağını bir kere daha haykırıyoruz.

İstiklalimiz uğruna yaptıklarımızı her an yine yapacağımızın dost ve düşmanlarca bilinmesini diliyoruz.

Türk Milleti'nin zaferlerinin asla unutulmayacağının bilinmesini, istiyoruz.

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” ifadesini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Anlamayanlara bir kere daha haykırıyoruz.

Bu ruhla, bu inançla, aşağıdaki Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)’in Bayrak Altında şiirindeki duygularla hepinizi selamlıyorum:

Bugün genç ihtiyar kadın kız kızan

Uzanıp yatsak da çardak altında

Boruyu çalınca yarın borazan

Hemen toplanırız bayrak altında

Bizi hiç tasalı görmez bu yerler

Yiğitler ölürken bile gülerler

Yeter ki yaşayan er oğlu erler

Bizi çiğnetmesin ayakaltında

Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça

Gözlerde zaferin nuru yandıkça

Üstünde bu bayrak dalgalandıkça

Gönlümüz rahattır toprak altında

Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla, minnetle, şükranla, rahmetle anıyorum.

Nice 101 yıllara!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!