Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanır. Son 15-20 yılda hatta çeyrek yüzyılda gelişen endüstri ve bilinçsiz tüketim gibi ana faktörler nedeniyle gezegenimizde iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevresel sorunlar sıkça yaşanıyor.

BM’nin bu konuda çok ciddi raporları ve çalışmaları bulunmakla beraber yerel çalışmalar da büyük önem taşıyor. Eskişehir’de de bu konuda en ciddi ve kurumsal adımı atan kurumların başında Eskişehir Sanayi Odası geliyor. Oda bünyesinde kurulan Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin şehirdeki sanayi kuruluşlarının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeye çalışıyor. Eskişehir Sanayi Odası'nın Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi; sıfır atık politikaları, karbon ayak izi, yeşil dönüşüm alanında üreticilerimize yol gösteriyor. Sürdürülebilir kalkınmanın, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir yaklaşımı ön plana koyuyor.

Birim Koordinatörü başarılı sanayici Ömer Benli de her platformda Sıfır Atık vizyon projelerinin sahada yaygınlaşması için daha çok çalışılması gerektiğine vurgu yapan isimlerin arasında yer alıyor. Adeta bir çevre aktivisti gibi çalışan Benli, bir sanayiciden daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor.

Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yapan Benli, bir kez daha sıfır atığın önemine dikkat çekti. Bakın ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ne dedi;

·        Çevreye karşı sosyal sorumluluk bulunmaktadır.

·        Çevreci üretime geçmek gerekiyor.

·        İklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ise kaçınılmaz hale geldi.

·        Biyoçeşitliliği çevreye saygılı üretim ile gerçekleştirmek gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmalıyız.

·        Yeşil sanayi anlayışının oluşması için çalışmalar gerçekleştirilmeli.

·        Çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atık yönetimi, AB Yeşil Mutabakat süreci ve karbon ayak izi hesaplanması, TÜBİTAK Mentorluğu gibi alanlarda çeşitli projeler yürüterek Eskişehir'in sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini destekliyoruz.

Sonuç olarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmalıyız. Bu konuda Eskişehir’de Sanayi Odası başta olmak üzere Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin çok ciddi çalışmaları olduğunu gözlemliyoruz. Bu çalışmaların artarak yaygınlaşması hepimizin dileği.

***

ODUNPAZARI BELEDİYESİNDEN ÖRNEK RAPOR

Odunpazarı Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Karbon Ayakizi Raporunu hazırlayarak kamuoyuna açıkladı. iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izini azaltmaya yönelik örnek çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, belediyenin 2023 yılında kurumsal karbon ayak izinde yüzde 8,8 oranında azalma gerçekleştiğini hesapladı. 

Belediye faaliyetleri esnasında motorlu araçlar ve ekipmanlardan ortaya çıkan emisyonlardan, personelin işe geliş-gidişlerinden kaynaklı emisyonlara kadar geniş çaplı bir hesaplama baz alınarak hesaplama yapıldı. 

Odunpazarı Belediyesinin 2023 yılında kurumsal karbon ayak izinde yüzde 8,8 oranında azalma gerçekleşmesi iklim değişikliği ile mücadele ve kamuoyunun bilinçlenmesi için büyük anlam taşıyor. BM’nin bu konuda hazırladığı çok ciddi raporlar dikkate alındığında başta kamu ve özel sektör olmak üzere hane halklarına da büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Odunpazarı Belediyesi birimlerinin ve çalışanlarının bu alanda örnek olduklarını söylememiz gerekiyor.