Bu eğitim öğretim yılına yaklaşık yirmi milyon öğrenci, bir milyondan fazla öğretmenimizle, eğitim çalışanlarımızla, velilerimizle başlandı. Eğitim sistemimizde çözülmesi gereken, çözüme kavuşturulması istenen epey bir durumumuz var.

Bu eğitim öğretim yılına yaklaşık yirmi milyon öğrenci, bir milyondan fazla öğretmenimizle, eğitim çalışanlarımızla, velilerimizle başlandı.

Eğitim sistemimizde çözülmesi gereken, çözüme kavuşturulması istenen epey bir durumumuz var.

Yeni sorunlarla, yinelenen sorunlarla karşı karşıyayız.

Çözülemeyeceğini bildiğimiz, tecrübe ettiğimizin yanı sıra itirazlarımızın olduğu, çözüm beklediklerimizin arttıkça arttığı problemlerimiz var.

Öğretmen, öğrenci, veli, eğitim çalışanının pozisyonuna göre artan ya da azalan; araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, sıkıntı, mesele, problem … bunların tamamı.

Olsun; her şey geçici… Bunlar da geçecek hayırlısıyla…

Eğitim öğretim faaliyetleri Türk milli eğitiminin genel amaçları çerçevesinde gerçekleşiyor/ gerçekleşecek.

İnsanlığın ufku okumakla açılıyor/açılacak.

İlim; eşyanın hakikatini, varlığın gaye ve hikmetini anlatmaya çalışıyor/çalışacak.

Sorumluluklarımız ve görevlerimizle hemen her şeyin farkında olabilme yolunda çalışılıyor/çalışılacak.

İnsanlığa faydalı olan her türlü ilim tahsil ediliyor/edilecek/edilmeli…

Medeniyet şahikasını merdiveni sanat oluyor/olacak/ olmalı; güzel sanatlar eğitimine yeniden ve tez elden farklı bakış açısı getirilmeli…

İstikbalimizi inşâ eden fedakâr öğretmenlerimizin, yarınlarımızın teminatı olan kıymetli evlatlarımızın, vefakâr/cefakâr anne babaların eğitim adına olan bütün ihtiyaçları karşılanmalı…

Her anne baba, çocuğuna en kıymetli mirası güzel terbiyeyi bırakabilmeli…

Hâsılı Atatürk’ün özellikle işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesi acilen yakalanıp geçilmelidir.

Ailede, okulda ve çevrede sürekli eğitilen(!) evlatlarımızın hayatı, maalesef istenilen seviyede değil, olmadı; olmayacak gibi de görünüyor diye düşünüyorum, inşallah yanılıyorumdur.

Bekleyip göreceğiz. İnşallah hayırlı şeyler olur.

Sevgili öğretmenler!

İşinizin zorluğunun hepimiz farkındayız. Sizlere kolaylıklar diliyorum.

Değerli veliler!

Her çocuk özeldir. Özel çocuğunuzun kıymetini bilin. Bu çocuğu verip yenisini, iyisini alma şansınız kesinlikle yok.

Öğretmenlerimiz çocuklarınızla sizler kadar ilgileniyor. Onlara yardımcı olup onları anlamaya çalışın lütfen.

Sevgili Öğrenciler!

Seviniz. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevip sevilince saygı görürsünüz. Saygılı insanlar başarılı olur.

Doğru ve güzel Türkçe kullanmaya istekli olun.

Günlük iletişimde güzel Türkçe konuşmanın önemini takdir edin.

Daha rahat konuşabilmek için gerekli eğitimi almaya çalışın.

Sanal âlemden mümkün olduğunca çıkın.

Kendinizle, çevrenizle; hissederek, dokunarak, yüz yüze, göz göze iletişime geçin.

Evet; bu yeni eğitim öğretim yılında da sorumluluğunun gereğini yapabilme ve bizlere fayda verecek ilmi öğrenme/öğretme yolunda çalışan herkesin işi kolay gele…

Kalemin ve kelamın gücü, hayatımıza yansıtılacak hayırlısıyla.

İlmiyle âmil ahlakıyla kâmil gençler yetiştirme yolunda gayret sarf eden bütün öğretmen, öğrenci, velilere başarı, sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyor; yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.