İbadet, yaratan ve hükmeden Allah (c.c.)’a karşı bağlılığımızı, kulluğumuzu gösteren her türlü davranış ve düşünce biçimidir. İnsanlık olarak her birimizin yaratılış gayesi Yüce Rabbimize kulluk ve ibadet etmek, Allah’ın rızasını kazandıracak salih ameller işlemektir.

İbadet, Yaratılışın Gayesidir:

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zâriyât 51/56).

İbadet Kuran-ı Kerim’deki emir ve yasaklara canı gönülden inanmak ve bunları uygulamaktır. Yalan söylememek, gıybet etmemek, adaletli davranmak, başkasının hakkına riayet etmek, haksızlık yapmamak da birer ibadettir. Bir Müslümanın Kur’an ve sünneti hayatına geçirmesidir ibadet...

Tüm Varlıklar Allah’a İbadet Etmektedir:

“Yedi kat gök, yeryüzü ve bunların arasındaki her şey Allah’ı överek tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz bunu anlayamazsınız...” (İsrâ 17/44).

İbadet, Tevhidden Sonraki İlk Çağrıdır:

Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmişizdir” (Enbiyâ 21/25).

Kurtuluş, İbadetle Mümkündür:

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz” (Hac 22/77).

 Hiçbir Şey İbadete Engel Değildir:

“Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde, hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah- akşam onu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar” (Nûr 24/36-37).

İbadet, Takvaya Ulaşma Yoludur:

“Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız” (Bakara 2/21).

İbadet, Ahiret İçin Hazırlıktır:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın...” (Haşr 59/18).

İbadet Yapmanın Mükâfatı:

“İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır” (Ra’d 13/29).

İbadet Yapmamanın Cezası:

“Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir? Onlar: ‘Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş ve anlamsız şeylere dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik’ derler” (Müddessir 74/42-45).

“Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir hayat vardır...” (Tâhâ 20/124).

Rabbimiz bizleri, iman eden ve salih amel işleyenlerden eylesin...

 

Dilaver ŞAHİN

İl Müftü Yardımcısı

MEAL OKUYORUM

Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

(A'râf, 7/31)

HER GÜNE BİR HADİS

Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.

(Ebû Dâvud, "Zekât", 45)

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek günahlarımı, gizlice ve açıktan yaptıklarımı, Senin benden daha iyi bildiklerini bağışla.

(Tirmizî, "Deavât", 32)

HER GÜNE BİR HADİS

Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.

(Ebû Dâvud, "Zekât", 45)

BİR SORU-BİR CEVAP

Göz damlası orucu bozar mı?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98). (Fetvalar,DİB Yay.syf.276)