Tarih yaşamı kavramaktır. Onu, hikâye okur gibi okursanız hiçbir anlamı yoktur... Tarih okumalarımız yanlıştır. Tarih bir milletin var veya yok olmasının nedenlerini sizlere gösterir.
Fotoğrafını çeker. Bir daha böyle hataları yapmayın der. Eğer aklınız varsa, analitik düşünme yeteneğiniz varsa, mesele yok. Beka sorununuz olmaz, emniyettesiniz demektir.

****
30 ağustosu iyi anlamak için Osmanlı tarihini iyi bilmek lazım. Birinci dünya savaşının nedenlerini görmek lazım.
Mudanya mütarekesini bilmek lazım. Sevr'i bilmek lazım. Osmanlının çöküşünü bilmek lazım.
Batı ittifakının Osmanlıyı neden çökertmek istediğini çok iyi bilmek lazım.
19 Mayıs 1919'u,Amasya genelgesini, Erzurum ve Sivas Kongrelerini, BMM' sinin açılmasını, Sakarya ve İnönü muharebelerini iyi anlamak lazım.

NEDEN BAŞKUMANDANLIK MEYDAN SAVAŞI..
30 Ağustos başkumandanlık meydan savaşının ne anlama geldiğini çok iyi bilmek lazım.
Velhasıl tarihimizin bütün detaylarının iyi bilinmesi ve öğretilmesi gerekir. Bunları bilmez isek, bu vatan topraklarının ne anlama geldiğini bilemeyiz.

BİR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI DA KIVANÇ VE COŞKUYLA YAŞIYORUZ.

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan zorlu istiklal mücadelesi, 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutan Muharebesi ile nihai zaferle taçlandı.

30 Ağustos 1922'de Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' demesiyle başlayacak zafer rotası, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ve 'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' amacının gerçekleşmesiyle son buldu.
İşte bu yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu hiç eksik olmaz.

MUSTAFA KEMAL NUTUK'TA 30 AĞUSTOS ZAFERİ NASIL ANLATIYOR..
'Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu savaş, Türk ordusunun, Türk subay ve komutanlarının, yüksek kurmay öngörüsüyle kahramanlığını tarihte bir daha saptayan ulu bir yapıttır.
Bu eser, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu yapıtı yaratan bir milletin çocuğu, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, sonsuza değin mutluyum.'
30 Ağustos 1922.


Büyük kurtarıcı ve silah arkadaşlarına, kendini bilmez İngiliz temsilcisi ve ajanları olan tarikatçı bir kesim neler söylediler? Bu ihanet şebekelerini hakaretlerine maruz kalmıştı.
Hala bunlar cirit atıyorlar.
Hâlbuki Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları bu vatanı bizlere hediye etmişti. Her şeyini Türk milletine bağışlamıştı.
Ne saraylarda, ne köşklerde yaşadı. Ne saltanatı düşündü. Ne halifeliği, ne de mehdiliği.
Mesele vatandı. Gerisi teferruattı.
Özgür bağımsız bir Türkiye.
Ne ezen ne ezilenlerin yaşadığı bir Türkiye.
Hukuk devletinin, var olduğu insanların güvenle yarınlara baktığı bir Türkiye..
Şimdi bu özlemlerden O kadar çok uzaktayız ki.
Emperyalist güçlerin oyuncağı olan Tarikatların, dört bir taraftan Cumhuriyetimizi musilaj gibi sardığı, sahtekâr dilbazların cirit attığı bir Türkiye'de yaşıyoruz artık.

KUVAYI MİLLİYE DESTANI'NDA..
26 Ağustos gecesini Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye Destanı'nda '26 Ağustos Gecesi Saatler' başlığı altında şöyle anlatıyor..
'Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki,
Şayak kalpaklı adam.

Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu.
Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar : 'Üç' dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.'
****
Türk Kurtuluş Savaşı, yıllardır emperyalizmin baskısı altında ezilmiş bütün halklara, bu ezilmişliğin bir kader olmadığını ve kendi kaderlerini kendilerinin belirleyebileceğini göstermiş bir yeniden diriliştir.

O inanılmaz başkaldırının Başkomutanı, Kurtuluşun-kuruluşun lideri Mustafa Kemal, büyük bir analitik zekâya sahipti. Kurmay akıl zaten böyle bir şeydi. Yakın çalışma arkadaşları da öyle.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ulusumuzun en büyük 'YENİDEN DOĞUŞ VE DİRİLİŞ' bayramı olan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.
İmza Mustafa Kemal Atatürk.
Bir itirazı olan var mı?

*****

30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da Atatürk'ün başkumandan lığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anlamak için kutlanan Ulusal Bayramı yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal’in Samsun'a çıkışı ile başlayan bir süreç bitiş noktası parlaklığı ile yeni bir devlet kuruluyor.

Milli mücadelenin son noktası 24 Temmuz 1923'de yani Lozan’ da Türkiye’nin tapusunu alıyoruz.

Sonrası Türk gençliğine hitabesi.

Son savunma noktamız.