Her Türk vatandaşının Osmanlı tarihini doğru dürüst okuması lazım.

Özellikle Balkan tarihi çok önemli. Balkan savaşları ve balkan ekonomi ve siyasi tarihi. Osmanlı aslında bir bakıma Balkan devletidir.

Balkanlar çok önemlidir.

Osmanlının balkanları gerileme sürecinde neler olmuştu? Eğer detayları bilmiyorsanız Mustafa Kemali anlayamamışsınız demektir.

 

****

1.Dünya Savaşı'na girerken, Osmanlı hükümeti üzerinde artan Alman etkisi vardı. Alman askeri metodolojisi ile askeri eğitimegeçmişti. Gerçi bu süreç II. Mahmut’la birlikle başlamıştı. Sonuçta Alman hayranlığı ittifaklasonuçlandı. Osmanlı Devleti'ni resmen İttifak Devletleri safında savaşa sokan gizli ittifak antlaşmasıdır. 2 Ağustos 1914'te İstanbul'da imzalanmıştır.

****

Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'ndan meydana gelen İttifak Devletleri 1. Dünya Savaşı'nın kaybeden ülkeleridir.

Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütarekename (mütareke belgesi). Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında, 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.

Osmanlıyı esir alan Mondros mütarekesidir..

*****

Bugün 19 Mayıs…
Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün. Samsun,işgalkuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı.
İngilizler, 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak, Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması, dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nin de, Türk halkının silahlandığı konusundaki şikâyetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi.
 

NUTUK'TAN
 

Bu kumandan Mustafa Kemal’ di. Uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Bu O'nun için bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı, Mustafa Kemal şöyle anlatır:
- PaşaPaşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir... Paşa, Paşa... Devleti kurtarabilirsin!...
 

Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba? Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor? O Vahdettin ki... Bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim:
Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim... Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz.

Saray, Devleti kimin kurtaracağını biliyordu!

O'nu bekleyen ve O'na güvenen bir “TürkMilleti” vardı.
****
Mustafa Kemal ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail HakkıDurusu dışında, 18 kişi eşlik edecekti. Bunlar, Osmanlı genel kurmayın en üst dereceli kurmay subaylarıydı..
 

Mustafa Kemal beraberindeki kişilerle beraber, 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar.
Atatürk'ün Samsun'a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı...
 

Mustafa Kemal İstanbul'dan başlayan ve Samsun'da sona eren yolculuk esnasında, saray tarafından görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu. Samsun'a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti.
 

Mustafa Kemal attığı her adımı hesaplıyordu. Stratejileri kafasında planlıyor, çok güvendiği kâtiplerine notlar aldırıyordu...
 

Bu tarihi yolculuk, Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de, 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti.
Samsundan, Memleketimin dağlarına taşlarına yankılanan bu ses vardı.
Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar.
Anadolu'daki, işgalcilerin üzerine yüründü. Kongreler,meydan savaşları bu milleti küllerinden yeniden yarattı.
 

Mustafa Kemal Milletini çok seviyordu... Türk milleti de onu,ATA'sı olarak bağrına bastı...
Kuvay-ıMilliyeyi kurdu. TBMM'sini kurdu. TBMM'si ordularını kurdu. Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir dedi...
Cumhuriyeti kurdu...
Dağ başını duman almış' tan,İzmir marşı ile son bulmuştu.
Vatan kurtulmuştu... Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır... Demişti...
 

İzmir'in dağlarında çiçekler açar...
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak, mücevher taşa...

****
Merak etmeyin, İzmir'in dağlarında çiçekler açar...
Atatürk, 'Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum' !
 

Daha ne desin. Gençlere 19 Mayısı bayram olarak hediye ederken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.
Şimdi sıra gençlerde. Ellerinizde akıllı telefonlar var. Hoplamak, zıplamak hakkınız. Bu memleketti sizlere hediye eden Atatürk'ün Nutuk'unu bir kere okuyun, Bu MEMLEKETİ sanal antiemperyalist duruşu olmayan melez Türkçüler, değil ÖZDE Atatürkçüler direnecektir.
Vatana hepimiz  sahip çıkacağız..